Global
mobility

Nadobudnite slobodný pohyb bez hraníc pohodlne, bez starostí a s ušetreným časom. Využite príležitosť stať sa európskym občanom s kompletnými možnosťami aj vďaka našej ponuke pobytových programov. Budujte svoj zajtrajšok už dnes.

Pracovný tím na meetingu

Prechodný pobyt

Zamestnanie

 
Pre firmy zamestnávajúce štátnych príslušníkov tretích krajín a občanov členských štátov EU na Slovensku sme pripravení postarať sa o všeobecný komfort a odbremeniť vás od interných kapacít. Využite naše kompletné poradenské a asistenčné služby a zamestnávajte sa bez prekážok.

 

Ušetrite si svoj čas s byrokratickými náležitosťami. Dovoľte nám zabezpečiť všetky potrebné dokumenty, poradenstvo a nevyhnutnú asistenciu k získaniu prechodného pobytu za účelom zamestnania.

 

Dlhé roky zbierame know-how a vzácne skúsenosti, aby sme vám mohli pomôcť aj v neočakávaných alebo neštandardných situáciách. Získame pre vás potrebné pracovné povolenia, vnútropodnikové presuny, či vyslanie zamestnancov. Sme tu pre vás a preto neváhajte využiť aj náš kontaktný formulár.

Prechodný pobyt

Podnikanie

 
Ani presun vašej spoločnosti na Slovenský trh nemusí byť zložitý. Nechajte si obstarať všetky potrebné povolenia a dokumenty k odštartovaniu vášho podnikania a to aj vrátanie prechodného pobytu za podnikateľským účelom.

 

Oblasť nášho zamerania sú najmä startup-y, malé a stredné podniky. Práve tu dokážeme ušetriť podstatnú časť nákladov a drahocenný čas. Nájdeme pre vás aj vhodný priestor na podnikanie, obchod, kancelárie, či výrobný podnik.

 

Nemusíte sa obávať nového prostredia. Naopak, zvládnite všetky výzvy pohodlne. V rámci business consultingu ponúkame pomoc zanalyzovať trh. Tiež pripraviť stratégiu vstupu na trh a následne pracovať na raste vášho podnikania.

Prechodný pobyt

Zlúčenie rodiny

 
Úspechom každého pokrokového podnikateľa je súdržná a šťastná rodina. Aj v tomto smere sa môžete na nás poľahnúť.

 

Umožnite nám získať prechodný pobyt vašej rodiny bezstarostne, aby ste svoj vzácny čas mohli venovať krajším aktivitám. Doprajte si spoločne strávený čas s rodinou a cestujte bez obmedzení v rámci celej EÚ. Zlúčenie rodiny je dôležitou prioritou aj pre nás.

Prechodný pobyt

Štúdium

 
Investícia do vzdelania je tá najlepšia voľba. Stačí, ak nám zadáte vaše vzdelanostné požiadavky a my vám nájdeme strednú, či vysokú školu doslova na mieru a tak vám predostrieme možnosť vstúpiť na pracovný trh s Európskym diplomom.

 

Za účelom štúdia vám zabezpečíme prechodný pobyt a tak si môžete začať plniť svoj sen o vzdelaní. Pre tých študentov, ktorí dokončia vysokoškolské štúdium je tu možnosť obnovenia pobytu za účelom vhodného zamestnania.

 

Počas udeleného prechodného pobytu za účelom štúdia môžete podnikať alebo pracovať.

Prechodný pobyt

Modrá karta

 
Pre vašich vysokokvalifikovaných zamestnancov je tu Modrá karta, ktorá vám šetrí čas a zároveň znižuje administratívnu záťaž do budúcna. Modrá karta sa vydáva na dlhšie
dlhšie obdobie ako je samotný prechodný pobyt a preto odbúrate zbytočné časovo náročné úkony pri obnovovaní pobytu.

Prechodný pobyt

Iný účel

 
Prechodný pobyt môžete získať aj na iný účel ako pracovný a to napríklad na vývoj a výskum alebo pre osobitné činnosti ako je šport, umelecká činnosť alebo dobrovoľníctvo.

 

Slovák žijúci v zahraničí sú ďalšou možnosťou ako môžete získať pobyt na území Slovenskej republiky avšak musíte spĺňať presne definované podmienky.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt

 
Trvalý pobyt môžete získať ak ste manželom alebo manželkou občana Slovenskej republiky. V prípade, že ste mali svadbu v zahraničí budete potrebovať aj slovenský sobášny list. Aj tu vám radi pomôžeme so všetkými formalitami a požiadavkami úradov.

Trvalý pobyt

Dlhodobý pobyt

 
Ak ste na Slovensku už strávili určitý čas a spĺňate zákonom stanovené podmienky môžeme Vám pomôcť s vybavením dlhodobého pobytu na území Slovenskej republiky. Dlhodobý pobyt Vás oprávňuje podnikať, pracovať aj študovať bez akýchkoľvek ďalších prekážok.

Pobyt občana EU

 
Pre občanov Európskej únie poskytujeme komplexný servis. Zabezpečíme Vám nevyhnutnú registráciu pobytu alebo pomôžeme s vybavením dokladu o pobyte na území Slovenskej republiky.

 

Každý občan Európskej únie má právo na pobyt na území Slovenskej republiky , no musí spĺňať zákonom stanovenú podmienku.

Pobyt rodinného príslušníka občana EU

 
Aj rodinným príslušníkom občanom Európskej únie ktorí sú príslušníci tretích krajín (mimo EU) poskytneme pomocnú ruku a zabezpečíme všetky potrebné úkony tak, aby získali právo na pobyt a mohli plnohodnotne a bez obmedzení fungovať na území Slovenskej republiky.

Schengenské vízum (C vízum)

 
Pre všetkých občanov, ktorí nemajú bezvízový styk s Európskou úniou zabezpečíme kompletné poradenstvo a kompletný servis pri vybavovaní schengenské víza.

Národné vízum (D vízum)

 
Pre žiadateľov, ktorí nemajú bezvízový styk s Európskou úniou poskytneme všetky náležitosti k získaniu národného víza, tak aby mohli bez problémov pricestovať na územie Slovenskej republiky a následne podať žiadosť na udelenie prechodného alebo trvalého pobytu, prípadne začať štúdium na jazykovej škole.

Slovenské štátne občianstvo

 
Získať slovenského štátne občianstvo je skutočne náročný proces. Dovoľte nám pomôcť vám získať slovenské štátne občianstvo a odbremeniť vás od najzložitejších a zdĺhavých procesov. Preveríme všetky potrebné dokumenty a zistíme, či spĺňate zákonom stanovené podmienky na získanie občianstva.

Výmena vodičského preukazu

 
Výmena zahraničného vodičského preukazu za slovenský je proces, ktorý vám pomôžeme zvládnuť bez akýchkoľvek ťažkostí. Máte ako cudzinec udelený pobyt aspoň 6 mesiacov? V tom prípade môžete realizovať výmenu zahraničného vodičského preukazu za slovenský.
Skontrolujeme a pripravíme vám dokumenty potrebné pre podanie žiadosti na výmenu vodičského preukazu a s ňou vám poskytneme asistenciu priamo pri podávaní žiadosti a s vaším dovolením prevezmeme váš nový slovenský vodičský preukaz. Viac sa dočítate v našom článku ako vymeniť zahraničný vodičský preukaz.

Asistenčné služby

 
Ponúkame vám asistenciu a sprevádzanie pri vybavovaní akýchkoľvek aktivít, ktoré sú pre vás zaťažujúce a komplikované. Pomôžeme vám s obiehaním a vybavovaním školy, úradov, inštitúcií, lekárov a iných nevyhnutných miest.

Preklady a tlmočníctvo

 
Využiť môžete naše profesionálne preklady úradných a neúradných dokumentov a textov. Zároveň vám ponúkame profesionálne tlmočenie, či prekladateľskú pomoc pri pracovných a iných dôležitých a odborných rokovaniach. Dlhoročne spolupracujeme s úradnými prekladateľmi a tlmočníkmi, čim sa naša práca v tejto oblasti stáva odbornou zodpovednou.

Prepava

 
Postaráme sa o vás ihneď po náročnej ceste. Ponúkame zabezpečenie prepravy, či už z letiska alebo na hotel. Nášho klienta vieme vyzdvihnúť kdekoľvek a zabezpečiť prevoz počas vybavovaní všetkých potrebných úkonov. Majte starostlivosť, ktorá vám uľahčí prvé hodiny a dni v novom prostredí.

Relokačné služby

 
Ponúkame vám štandardné relokačné služby na vysokej úrovni. Zodpovedne sa postaráme o zabezpečenie presťahovania zamestnanca aj s rodinou, alebo jednotlivcov a vyhľadáme a zabezpečíme za vás vhodné ubytovanie, či už dlhodobé alebo krátkodobé a to s vopred pripravenými dokumentami. Rovnako tak vyhľadáme za vás škôlky, školy, lekárov, či iné vzdelanostné inštitúcie, aby sme vás odbremenili od zdĺhavého vyhľadávania. Sme pripravení vysvetliť vám podrobne legislatívu a predložiť všetky možnosti poistenia s prídavkom prihlásenia vás na najvhodnejšie poistenie pre vás. Oboznámime vás aj s bankami a trhom, aby ste boli dokonale pripravení.

Konzultácia

Dohodnite si bezplatnú
úvodnú konzultáciu