FAQ

Imigračné služby

Prechodný pobyt

Prechodný pobyt môže získať štátny príslušník tretej krajiny, ktorý plánuje napríklad pracovať, podnikať alebo študovať na území SR.
Zákonná lehota na rozhodnutie o žiadosti o udelenie prechodného pobytu je 90 dní.
Áno, počas platného udeleného pobytu si môžete zmeniť jeho účel.

Trvalý pobyt

Trvalý pobyt môže získať cudzinec, ktorý je manželom/kou občana SR s trvalým pobytom na území SR. Zároveň existujú aj iné spôsoby získania trvalého pobytu.
Dlhodobý pobyt môže byť udelený cudzincovi, ktorý sa na území SR zdržiava oprávnene a nepretržite po dobu aspoň 5 rokov.

Občania EÚ

Občan únie je povinný do 10 pracovných dní odo dňa vstupu na územie SR ohlásiť začiatok pobytu. Najčastejšie túto povinnosť splní ubytovateľ. V prípade, ak sa na Slovensku zdržiavate viac ako 3 mesiace ste povinný požiadať o registráciu pobytu.
Občan únie môže byť na Slovensku zamestnaný alebo podnikať bez potreby získania povolení.

Štátne občianstvo

Jednou z možností ako získať štátne občianstvo SR je udelením. V tomto prípade žiadateľ, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky musí mať nepretržitý trvalý pobyt na území SR aspoň 8 rokov.
Ministerstvo vnútra rozhodne o Vašej žiadosti o udelenie štátneho občianstva najneskôr do 24 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti. V prípade potreby dodatočných dokumentov alebo stanoviska iných orgánov sa môže táto lehota predĺžiť.

Účtovníctvo

Všeobecne

Áno, vieme Vám poskytnúť širokú škálu služieb súvisiacej s ekonomickým poradenstvom.
Áno, vieme na základe Vášho zadania vystavovať Vaše faktúry.
Samozrejme, svojho účtovníka môžete zmeniť kedykoľvek.
Odporúčame Vám nájsť účtovníka ihneď po začatí podnikania.
Vieme Vám založiť spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), živnosť, ale aj pomôcť so štartom inej formy podnikania.

Ostatné služby

Realitné služby

Ako cudzinec si môžete nehnuteľnosť kúpiť aj prenajať. V rámci našich realitných služieb Vám pomôžeme v oboch situáciách.
Áno, vieme Vám sprostredkovať prenájom nehnuteľnosti alebo zabezpečiť ubytovanie v ubytovacom zariadení podľa Vašich požiadaviek.
V rámci našich realitných služieb Vám vieme sprostredkovať prenájom alebo kúpu vhodných priestorov alebo virtuálneho sídla.

Prekladateľské služby

Áno, spolupracujeme s úradnými prekladateľmi a vieme Vám zabezpečiť úradné preklady.
Áno, prekladáme cudzojazyčné dokumenty do slovenského jazyka, ale aj slovenské dokumenty do iných jazykov.
Kontaktuje nás s Vašou požiadavkou a určite nájdeme pre Vás riešenie :)

Asistenčné služby

Asistenciu Vám vieme poskytnúť na úradoch, u lekára, v škole alebo na akýchkoľvek iných inštitúciách alebo miestach.
Áno, ako cudzinec môžete získať slovenský vodičský preukazu. Viac o tejto téme nájdete aj v našom blogu na tomto linku.
cta-icon

Nenašli ste odpoveď
na vašu otázku?