Výmena vodičského preukazu

Vodičské preukazy

V tomto článku zistíme ako si môže cudzinec vymeniť vodičský preukaz vydaný v cudzine za slovenský vodičský preukaz. Nájdete tu na jednom mieste všetky informácie o tom aké sú lehoty, poplatky a podmienky.

Podmienky výmeny vodičského preukazu

 

Základnou podmienkou k výmene vodičského preukazu pre cudzinca je mať udelený prechodný alebo trvalý pobyt minimálne 185 dní. Následne si môže cudzinec požiadať o výmenu na príslušnom orgáne Policajného zboru podľa miesta trvalého alebo prechodného pobytu žiadateľa. Žiadosť sa podáva osobne a ústnym oznámením a preto nie je potrebné vypisovať žiadne žiadosti.

 

Dokumenty potrebné k výmene vodičského preukazu

 

Pri podaní žiadosti o výmenu vodičského preukazu je cudzinec povinný predložiť platný doklad totožnosti, vodičský preukazpotvrdenie o tom, že mu bol vydaný vodičský preukaz. Všetky tieto dokumenty musia byť úradne preložené do slovenského jazyka.

 

Lehoty a poplatky

 

Lehota na vydanie nového vodičského preukazu je 30 dní a platí sa správny poplatok vo výške 6,5 €. V prípade ak chcete urýchliť vydanie vodičského preukazu môžete zaplatiť zvýšený poplatok vo výške 26 € a lehota na vydanie sa skráti na 2 dni.

 

Netreba zabudnúť

 

Na záver treba myslieť nato, že po vydaní nového slovenského vodičského preukazu je potrebné starý vodičským preukaz vydaný v zahraničí odovzdať a polícia vráti tento vodičský preukaz do krajiny v ktorej bol vydaný.

 

Ak orgán Policajného zboru zistí skutočnosť, že nie je splnená nejaká podmienka na výmenu vodičského preukazu vydaného v zahraničí tak takýto vodičský preukaz nevymení.

Všetky články