Založenie živnosti

zamestnanec pracuje v kancelarii

 

Živnosť je najrozšírenejšia forma podnikania na Slovensku. Založenie živnosti je jednoduché a podnikanie práve touto formu ma veľmi veľa výhod. Zároveň netreba podceniť jednoduchosť procesu založenia živnosti a problematiku si naštudovať alebo využiť odborné služby.

 

Ako založiť živnosť?

 

Základnou podmienkou k založeniu živnosti je splnenie všeobecných podmienok k prevádzkovaniu živnosti. Medzi tieto všeobecné podmienky patrí dosiahnutie plnoletosti (veku 18 rokov), spôsobilosť na právne úkonybezúhonnosť.

 

Voľné, remeselné a viazané živnosti

 

Živnosti môžeme rozdeliť na tri základné druhy živnosti. Na prevádzkovanie voľných živností stačí splnenie iba všeobecných podmienok, avšak na prevádzkovanie remeselných a viazaných živností je potrebné splniť aj osobitné podmienky (napríklad odbornej spôsobilosti). Na stránkach Ministerstva vnútra SR je zverejnený zoznam odporúčaných voľných živností.

 

Náležitosti potrebné k založeniu živnosti

 

Ak ste sa už rozhodli, že si založíte živnosť v prvom kroku si budete musieť vybrať predmety podnikania, ktoré budete chcieť vykonávať. Následne si musíte vybrať svoje obchodné meno, vo väčšine prípadov živnostníci využívajú svoje meno a priezvisko ako obchodné meno, avšak môžete si k tomu pridať dodatok (napríklad názov vašej hlavnej činnosti). Ako poslednú vec si musíte zabezpečiť sídlo živnosti (adresu miesta podnikania), táto adresa môže byť napríklad adresa Vášho trvalého pobytu na Slovensku alebo môžete využiť služby virtuálneho sídla. Na tejto adrese potrebné mať aj označené miesto podnikania (poštová schránka).

 

Spôsob založenia (ohlásenia) živnosti

 

Ako posledný krok nám už zostáva získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení. Nato aby ste získali osvedčenie je potrebné vykonať ohlásenie živnosti na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania. Ohlásenie možno vykonať osobne alebo elektronicky pomocou portálu www.slovensko.sk.

 

Založenie živnosti zahraničnou osobou

V prípade ohlásenia živnosti pre zahraničnú fyzickú osobu je proces trochu odlišný a je potrebné k preukázaniu bezúhonnosti doložiť úrade preložený preklad registra trestov, zároveň je potrebné ustanoviť aj splnomocnenú osobu na doručovanie písomností v tuzemsku.

 

Nakoniec netreba zabudnúť, že po získaní živnostenského oprávnenia je potrebné začať viesť účtovníctvo.

Svi članci