FAQ

Imigracione usluge

Privremeni boravak za strance

Privremeni boravak može dobiti državljanin zemlje trećeg sveta koji planira, na primer, da se zaposli, da privređuje ili studira na teritoriji Slovačke Republike.
Zakonski rok za odlučivanje o zahtevu za odobrenje privremenog boravka je 90 dana.
Da, možete promeniti svrhu za vreme važećeg boravka.

Stalno nastanjenje

Stalno nastanjenje može dobiti stranac koji je supružnik državljanina Slovačke Republike sa prebivalištem na teritoriji Slovačke Republike. Istovremeno, postoje i drugi načini dobijanja stalnog nastanjenja.
Dozvola za dugotrajni boravak može se odobriti strancu koji je na teritoriji Slovačke Republike zakonski i neprekidno boravio najmanje 5 godina.

Građani EU

Državljanin Unije je dužan da prijavi početak boravka u roku od 10 radnih dana od ulaska na teritoriju Slovačke Republike. Najčešće tu dužnost ispunjava davalac smeštaja. Ako boravite u Slovačkoj duže od 3 meseca, morate podneti zahtev za registraciju boravka.
Državljanin Unije se može zaposliti ili privređivati u Slovačkoj bez dobijanja dozvole.

Državljanstvo

Jedan od načina za dobijanje slovačkog državljanstva je sticanjem. U ovom slučaju, podnosilac zahteva koji nije državljanin Slovačke Republike mora imati neprekidno stalno nastanjenje na teritoriji Slovačke Republike najmanje 8 godina.
Ministarstvo unutrašnjih poslova će odlučiti o Vašem zahtevu za dobijanje državljanstva najkasnije u roku od 24 meseca od dana podnošenja zahteva. Ako su potrebna dodatna dokumenta ili mišljenje drugih organa, ovaj rok se može produžiti.

Računovodstvo

Opšte informacije

Da, možemo Vam pružiti široki spektar usluga u vezi sa ekonomskim savetovanjem.
Da, možemo izdavati Vaše fakture na osnovu Vašeg zahteva.
Naravno, računovođu možete promeniti bilo kada.
Preporučujemo Vam da odmah na početku privređivanja pronađete računovođu.
Možemo Vam osnovati društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.), preduzetništvo, ali i pomoći Vam da pokrenete drugi oblik privređivanja.

Ostale usluge

Usluge u vezi sa nekretninama

Kao stranac, možete kupiti i iznajmiti nekretnine. U okviru naših usluga u vezi sa nekretninama Vam možemo pomoći u oba slučaja.
Da, možemo da posredujemo iznajmljivanje nekretnine ili obezbediti smeštaj u smeštajnom objektu prema Vašim željama.
U okviru naših usluga u oblasti nekretninama možemo posredovati iznajmljivanje ili kupovinu odgovarajućeg prostora ili virtuelnog sedišta.

Usluge prevođenja.

Da, sarađujemo sa zvaničnim prevodiocima i možemo Vam obezbediti zvanične prevode.
Da, prevodimo inostrana dokumenta na slovački, ali i slovačka dokumenta na druge jezike.
Kontaktirajte nas sa Vašim zahtevom i sigurno ćemo pronaći rešenje za Vas.

Pomoćne usluge i asistencija.

Možemo Vam pružiti pomoć i asistenciju u državnim ustanovama, kod lekara, u školi ili u bilo kojoj drugoj ustanovi ili mestu.
Da, kao stranac možete dobiti slovačku vozačku dozvolu.
cta-icon

Niste pronašli odgovor
na Vaše pitanje?